cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
Bezbariérovost

Piktogram zrakově postižení.

Piktogram pohybové postižení.

Informace o bezbariérovosti v i informačním systému CZeCOT primárně pocházejí od provozovatelů objektů cestovního ruchu a poskytovatelů služeb. V administraci si údaje o bezbariérovosti spravují sami s tím, že jako vodítko při posuzování jim je vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 398/2009 Sb. V administraci tak od nich zjišťujeme bezbariérovou přístupnost zvlášť pro tělesně postižené (vozíčkáře), sluchově a zrakově postižené, a to tak, aby bezbariérovost objektu byla popsána co nejpodrobněji dle jednotlivých jeho částí:

  • společné prostory ubytovacích zařízení (recepce, výtah, vstup apod.)
  • jednotlivé typy pokojů
  • sociální zařízení u kempů a chatových osad
  • prohlídkové trasy turistických atraktivit
  • zázemí golfových hřišť (klubovna apod.)
  • prostory informačních center
  • jednotlivé sály kongresových a společenských zařízení
  • kulturní zařízení
  • jednotlivé gastronomické provozy
  • vybrané typy sportovišť

Přístupnost si hodnotí 3 úrovněmi: bezbariérové, částečně bezbariérové a bariérové.

Co se týká bezbariérovosti pro sluchově postižené, zde sbíráme informace především o tom, zda-li personál jednotlivých středisek objektu ovládá znakovou řeč a informace technické vybavenosti (např. světelná signalizace vyzvánění telefonu na hotelových pokojích nebo indukční smyčky v kongresových sálech apod.)

Certifikát Bez bariér.Kromě tohoto samohodnocení však systém disponuje i dalšími zdroji, které bezbariérovost hodnotí odborně dle stanovených metodik nezávisle na provozovateli. Odborným partnerem v této oblasti se stala společnosti KAZUIST, s.r.o. která se dlouhodobě problematikou bezbariérovosti v oblasti cestovního ruchu zabývá. Svoje poznatky a hodnocení bezbariérovosti případní zájemci naleznou na webových stránkách www.jedemetaky.cz. Spolupráce spočívá ve vzájemné výměně dat o bezbariérovosti a propojení s databází udělených certifikátů „Bez bariér“.

Pro uživatele má hlavně efekt v tom, že tyto certifikáty naleznou na portálech propojených na informační systém CZeCOT, tedy CZeCOT.cz, Tourmapy.cz a z regionálních především VychodniCechy.info, MojeOrlickehory.cz a MS-dovolena.cz, kde proběhly projekty certifikace bezbariérovosti (Destinační společnosti Orlické hory a Podorlicko a Moravskoslezského klastru cestovního ruchu KLACR). V rámci prezentací objektů na záložce Bezbariérový přístup jsou umístěny navíc textové popisy bezbariérovosti z provedené certifikace a odkazy na hodnocení objektů z hlediska bezbariérovosti směřující na jedemetaky.cz, viz např. zde:

Výše uvedené 3 regionální portály navíc umožňují vyhledávat objekty cestovního ruchu s možností omezení na bezbariérovost.

Kromě turistických objektů v databázi disponujeme také aktuálním seznam pošt, kde je evidována informace o bezbariérovosti pro tělesně postižené. Dodavatelem dat je přímo samotný provozovatel státní podnik Česká pošta a je možné je zobrazit na turistickém mapovém portálu Tourmapy.cz.

Data o bezbariérovosti jsou v systému využita i pro kalendář akcí, kam se informace o bezbariérovosti přenáší. Pokud totiž pořadatel dané akce neuvede informaci o bezbariérovosti, portál návštěvníkovi sdělí, zda-li prostor, kde se akce koná, je bezbariérová či nikoliv.

Na závěr si dovolím jedno zajímavé číslo. Z provozovatelů ubytovacích zařízení, kteří v naší administraci zaktualizovali údaje, k 23.1.2013 celkem 591 z nich disponuje aspoň jedním pokojem pro tělesně postižené s tím, že celkem je v informačním systému CZeCOT evidováno 3681 takových pokojů.

Do budoucna bychom rádi spolupráci týkající se ověřování bezbariérovosti rozšířili i na další odborné organizací působící v této oblasti, a to především na Českou abilympijskou asociaci, Národní institut pro integraci osob, se kterými jsme prostřednictvím Pardubického kraje již vstoupili do úvodních jednání.

V budoucnu bychom rádi také informace o bezbariérovosti rozšířili také na turistické trasy, a to nejen u naučných stezek, kde se již nyní je možné s informacemi o bezbariérovosti setkat.

Rádi bychom, aby informační systém CZeCOT podobně jako cestovní ruch byl také pro všechny!

 
Google Translate: Czech English

Vyhledávání