cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
Turistická informační centra - spolupráce

Geocity logo.

 

Městům a informačním centrům nově nabízíme tvorbu mobilních průvodců a komplexní řešení městské turistické mobilní navigace GEOCITY!


Informační centra resp. města či obce se mohou zapojit do spolupráce s naším informačním systém buďto přímo, tedy aktivně přímo v administračním rozhraní (popsáno níže) či nepřímo.

Nepřímá spolupráce

Nepřímé zapojení znamená, že informační centrum nespravuje informace přímo v administraci, ale data poskytne ze svého webu resp. informačního systému prostřednictvím exportů:

 • kalendář akcí
 • aktuality
 • fotografie (poskytne zasláním přes úschovnu, na CD-ROMu apod.)
 • body zájmu (poskytne ve formátu XML)


Přímá spolupráce

Celý informační systém CZeCOT je založen na tom, aby si samotný provozovatel zařízení cestovního ruchu, ať se jedná o hotel či památku, údaje o sobě samém, tedy kontaktní informace, poskytované služby, akce apod., aktualizoval sám v administračním rozhraní. Samozřejmě ne každého provozovatele se podaří k pravidelné aktualizaci přesvědčit a v takových případech nastupuje turistické informační centrum, které má možnost zaktualizovat základní kontaktní údaje těchto objektů. Kromě toho má TIC možnost doplňovat akce a aktuální zprávy o dění konaném v jeho smluvním území (to je definováno výčtem měst a obcí v okolí). Velmi důležitou funkcí TIC v rámci systému je registrace nových objektů, hlášení nových provozovatelů případně hlášení uzavřených provozoven. Kromě toho může u stávajících objektů také zpřesňovat resp. doplňovat GPS souřadnice či doplňovat fotografie.

Nejen bereme, ale i dáváme...

Všechna informační centra zapojená do našeho informačního systému mají možnost využívat data ze svého smluvního území pro své potřeby. K tomu byl v administraci zpřístupněn odkaz na export ve formátu XML, který obsahuje všechna spravovaná data (objekty i akce). Ten lze jako zdroj použít např. pro webové stránky daného města či informačního centra. V případě takové implementace to v praxi tedy znamená, že s pomocí nástroje správy okolí v rámci administrace pak TIC může provádět aktualizaci údajů vlastního webu.

Zapojení v Pardubickém kraji

Oficiální portál Pardubického kraje Vychodni-Cechy.info je přímo propojen s informačním systémem CZeCOT. Rozhodnutím Krajského úřadu bylo stanoveno, že míra aktivity a zapojení do správy obsahu tohoto portálu bude přímo úměrná dotaci, které dané TIC od Pardubického kraje získá. Jednotlivé úkony pracovníků TIC ve Správě okolí byly tedy obodovány a získané body se následně staly měřítkem pro stanovení dotace. Proto samostatnou kartou v administraci v sekci Správa okolí je Získané body, na které TIC může aktuálně sledovat počet získaných bodů a provádět vlastní kontrolu provedených úkonů administrace. Do správy může být z TIC zapojeno více administrátorů s tím, že systém eviduje aktivitu každého z nich zvlášť pro dané TIC.

 
Google Translate: Czech English

Vyhledávání

 • Online akce

  Reagujeme na aktuální situaci, kdy se události, zejména kulturní a vzdělávací, přesunuly do online prostředí...

 • Zrušené akce

  Nařízení Ministerstva zdravotnictví, které zakázalo pořádání akci pro více jak 100 osob, způsobilo...

 • Nový B2B Travel Market

  Cílem B2B marketu je sjednotit nabídku subjektů cestovního ruchu vůči sobě navzájem. Prezentace i zprostředkování zvýhodněných...

 • Kvalita přírodní koupání i v letošním roce

    I v letošním roce jsme ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem spustili mapu míst s měřenou kvalitou...