cestovni-ruch.cziCOT.czCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
Kongresová databanka a katalog - spolupráce

V období let 2003-2020 trvala spolupráce s agenturou CzechTourism, resp. nově s Czech Convention Bureau o provozu Oficiální databanky kongresového cestovního ruchu, jejíž obsah je vydáván v tištěné podobě s názvem Convention Catalogue.

K 31. 12. 2020 byla spolupráce ukončena. Databanka funguje nadále, avšak bez oficiálního statusu.

Historie spolupráce

Databanka byla v letech 2003 a v letech 2005 až 2016 každoročně použita k vydání tištěné publikace v anglické jazykové mutaci Convention Catalogue (do roku 2007 byl katalog označován jako Convention & Incentive) a CD-ROMu. Obsah katalogu byl v tomto období zpřístupněn také na nosičích CD-ROM (v roce 2008 a 2009 čtyřmutačně - anglicky, česky, německy, rusky). Od roku 2010 byl katalog každoročně vydáván v krajském členění pod hlavičkou Czech Convention Bureau, od roku 2018 katalog již nebyl oficiálně vydáván v tištěné podobě.

Kongresový katalog 2004-2005.Kongresový katalog 2006.Kongresový katalog 2007.Kongresový katalog 2009.Kongresový katalog 2010.Kongresový katalog 2011.Kongresový katalog 2012.Kongresový katalog 2013Kongresový katalog 2014Kongresový katalog 2015 i 2016

Convention katalog

Celostátní katalog i databanka byly rozděleny na dvě části:

 1. Databanka kongresových a společenských prostor
 2. Databanka organizátorů kongresů a dodavatelů kongresové techniky a služeb, která je v rámci katalogu dělena následovně:
 • Poskytovatelé služeb a organizátoři
  • PCO – Profesionální organizátoři kongresů
  • Organizátoři incentivních akcí
  • DMC – Destination Management Company
  • Organizátoři sportovní akcí
  • Organizátoři výstav a veletrhů
  • Luxusní cestování
  • Obchodní a pracovní cesty
 • Pronájem kongresové techniky a poskytovatelé kongresových technických služeb
 • Cateringové firmy

Každý dodavatel služeb měl možnost prezentovat veškeré údaje bezplatně.

V tištěném katalogu a CD-ROMu byly prezentována pouze zařízení s minimální kapacitou 100 osob sálu či spojených sálů při divadelním uspořádání (do roku 2008 byl tento limit 50 míst a do roku 2013 70 míst). Pro splnění této podmínky nebyla brána v úvahu kapacita gastronomických prostor (hotelové restaurace, vinárny apod.). Od roku 2011 byla navíc aplikována i podmínka, že daný subjekt musí disponovat webovými stránkami v anglické jazykové mutaci.

V rámci internetové databanky bylo a stále je možné objednat nadstandardní prezentace pomocí administračního rozhraní.

Pokud jste provozovatelem nezapojeného kongresového (společenského) prostoru, organizátorem kongresů a jiných akcí či pronajímatelem kongresové techniky a služeb a máte zájem o spolupráci s námi, využijte tohoto registračního formuláře. Následně obdržíte přístupové údaje pro administrační rozhraní, kde dle libosti můžete doplňovat a administrovat jednotlivé údaje o vámi poskytovaných službách.

Inzerce v katalogu

Vedle bezplatných záznamů mšla kongresová a konferenční zařízení, organizátoři i dodavatelé možnost placené prezentace. Sazbu katalogu a příjem inzerce realizovalo vydavatelství C.O.T.media.  V tištěném katalogu vedle bezplatných záznamů nabízela také možnost placené inzerce. Podrobnější informace o katalogu naleznete také zde.

Distribuce

Jednalo se o oficiální projekt zadaný agenturou CzechTourism, která byla také distributorem tištěného katalogu (veletrhy, zahraniční zastoupení, press tripy apod.)

Regionální portály a katalogy

Prague Meeting Planners Guide

Katalog Prague Convention 2015

V roce 2009 bylo realizováno vydání kongresového katalogu a CD-ROMu pro území Prahy pod názvem Meeting Planners Guide - Prague. Podmínkou pro prezentace v katalogu byla stanovena min. kapacita 100 míst při divadelním uspořádání. Objednatelem a distributorem byla organizace Prague Convention Bureau. Katalogy i CD-ROMy byly vydány v nákladu 5000 kusů.

Kongresový katalog byl opět vydán v reedici v roce 2011, a to v nákladu 3000 kusů + 5000 formou interaktivního CD-ROMu.

Opakované vydání pak bylo realizováno i v roce 2015 v nákladu 1000 kusů.

V roce 2016 byla k tištěné verzi katalogu vytvořena elektronická verze v podobě mobilní aplikace pro systémy iOS, Android a Windows phone, která byla v letech 2017 a 2018 aktualizována. Spolupráce s PCB byla ukončena.

MoraviaConvention.cz

Moravia Convention Bureau katalogV roce 2010 byla databanka využita pro samostatný regionální kongresový portál Jihomoravského kraje MoraviaConvention.cz provozovaného agenturou Moravia Convention Bureau podporující kongresový cestovní ruch v Jihomoravském kraji. Portál je s databankou přímo propojen, jednou zaktualizované údaje v administraci se tedy projeví i na něm. Web Moraviaconvention.cz prošel v roce 2015 redesignem.

EastBohemiaConvention.cz

Titulka East Bohemia Convention Catalogue.V roce 2011 byla databanka propojena na samostatný regionální portál Pardubického kraje EastBohemiaConvention.cz provozovaného Pardubickým kraje a kanceláří East Bohemia Convention Bureau. Data byla pak použita pro vytvoření katalogu. Ten byl vytištěn v nákladu 300 výtisků v rozsahu 32 stran také jako nosič CD-ROM v počtu 300 kusů. V roce 2014 byla provedena reedice tohoto katalogu.

 
Google Translate: Czech English

Vyhledávání

 • Online akce

  Reagujeme na aktuální situaci, kdy se události, zejména kulturní a vzdělávací, přesunuly do online prostředí...

 • Zrušené akce

  Nařízení Ministerstva zdravotnictví, které zakázalo pořádání akci pro více jak 100 osob, způsobilo...

 • Nový B2B Travel Market

  Cílem B2B marketu je sjednotit nabídku subjektů cestovního ruchu vůči sobě navzájem. Prezentace i zprostředkování zvýhodněných...

 • Kvalita přírodní koupání i v letošním roce

    I v letošním roce jsme ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem spustili mapu míst s měřenou kvalitou...