cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
Napojeno na RÚIAN
Pondělí, 03 Září 2012 13:26

V souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, byl od 1. července 2012 zahájen produkční provoz systému základních registrů, jehož součástí je RÚIAN – Registr územní identifikace, adres a nemovitostí, jehož správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální. Ten v podstatě nahradil dříve provozovaný ÚIR-ADR: Územně identifikační registr adres.

Vzhledem k tomu, že informační systém CZeCOT využíval dnes ukončovaný ÚIR-ADR, bylo v měsíci srpnu realizováno přepojení na nový registr RÚIAN. To přineslo množství výhod a datového obsahu, například přesnější a úplnější GPS souřadnice objektů, doplnění znaků/erbů a vlajek k městům a obcím, jejich geografické hranice apod. Poměrně velký přínos toto přepojení mělo pro turistický mapový portál Tourmapy.cz, kde uživatelé mají možnost vyhledávat adresy objektů v kvalitnější databázi.

Aktuální pohled (k 3.9.2012) do databáze přináší tyto údaje:

  • 6251 měst, městysů, obcí a vojenských újezdů (u cca 15% z nich evidujeme navíc i historický název)
  • 15059 částí obcí
  • 79349 ulic
  • 2 884 660 adresních bodů
  • 2 847 686 objektů
 
Google Translate: Czech English

Vyhledávání