cestovni-ruch.czCOT BusinessCOT mediaCZeCOT.infoWMP.czXMLevents
Hlavní stránka Aktuality v systému XML Events - standard pro výměnu dat z kalendářů akcí, nebo jen bláhová myšlenka ?
XML Events - standard pro výměnu dat z kalendářů akcí, nebo jen bláhová myšlenka ?
Středa, 22 Prosinec 2010 00:00

Stejně jako jsou akce nedílnou součástí turistické nabídky každého regionu, tak  i kalendář akcí je solí každého turistického portálu. Je sice hezké, když se dozvíte, jaké památky se v tom daném regionu nachází a kde že se dobře najíte a vyspíte, ale přeci jen bez pořádného přehledu konaných akcí není turistický portál turistickým portálem. To si samozřejmě dobře uvědomujeme i my jako provozovatel několika turistických portálů a tak plnění centrálního kalendáře akcí informačního systému CZeCOT, na který jsou jednotlivé portály napojeny, věnujeme patřičnou pozornost.

V současné době kalendář akcí plníme z následujících zdrojů:

 • regionální turistické portály (výčet uveden ve schématu)
 • tématické portály a webové stránky (výčet uveden ve schématu)
 • vstupenkové systémy (Ticketstream, Ticketportal, Ticketpro, Eventim)
 • samotní pořadatelé (ad hoc nebo pomocí administračního rozhraní)
 • provozovatelé kulturních, muzejních, sportovních a jiných zařízení (pomocí administračního rozhraní)
 • turistická informační centra (pomocí speciální funkce Správa okolí v administraci)
 • Facebookové prezentace (na základě žádosti resp. souhlasu správce dané stránky)
 • administrátory portálu

Konkrétní možnosti propojení jsou popsány zde.

Propojování kalendářů akcí

Jak schéma naznačuje, propojili jsme již vcelku vysoký počet rozličných kalendářů akcí. Pro zajímavost takovéto portfolio partnerů ročně vyprodukuje cca 30000 rozličných akcí. Propojení se provádí prostřednictvím tzv. XML exportu, což je soubor obsahující data z kalendáře akcí ve stanovené struktuře, který poskytovatel průběžně aktualizuje. Právě výraz „ve stanovené struktuře" je tím kamenem úrazu, neboť každý zdroj generuje XML soubor ve vlastní definované struktuře, což pro nás jako „importéra" potíž v tom, že pro každý zdroj je nezbytné vytvářet samostatný konverzní modul.

Standard vzájemné výměny dat

Logo XML events.Proto se naše společnost rozhodla přijít s aktivitou spočívající v zavedení a prosazení standardu pro výměnu dat z kalendářů akcí. Vytvořili jsme v prvotní verzi specifikaci označenou jako XMLEvents a proto, abychom dali každému zdroji dostatečnou volnost v rozsahu poskytnutých údajů, stanovili jsme povinný základ označený jako „minimální XML" a všechny další atributy o akcích jako nepovinnou nádstavbu. Níže uvádíme výtah ze stanovené specifikace, která je v plném znění volně dostupná na www.xmlevents.org.

Minimální XML záznam o jedné akci se skládá z:

 • unikátní ID (číselné nebo textové)
 • název akce
 • místo konání
 • datum začátku akce

Pro místo konání akce rozlišujeme několik typů: město, ulice, název objektu, zpřesnění místa, souřadnice ve formátu WGS84 (tzv. GPS souřadnice) a i v tomto případě dáváme zdroji volnost, v jaké struktuře nám místo konání dotyčný zdroj poskytne.

Další možné atributy:

 • Popis akce (možnost vícemutačního zadání)
 • Informace o pořadateli akce
 • Typ akce (nabízíme kužití buďto náš vlastní číselník a nebo poskytovatel může zpřístupnit vlastní)
 • Fotografie a soubory k akci
 • Doplňkové informace:
  • možnost rezervace vstupenek
  • délka trvání akce v minutách
  • jazyky, ve kterých se akce koná
  • titulky, které jsou dostupné (u filmových představení)
  • věková přístupnost
  • překlad do znakové řeči
  • bezplatný vstup na akci
  • významnost akce (s použitím našeho číselníku)
  • bezbariérová přístupnost
  • opakovaná událost
  • předčasně zrušená akce
  • cena vstupného

Poskytnuté číselníky:

 • Typy akcí
 • Významnosti akcí
 • Cizí jazyky

Je potěšující, že se objevují již první města, která se rozhodla svůj kalendář akcí zpřístupnit v souladu s metodikou XML Events a pevně věříme, že se v průběhu času stane obecně přijatým standardem pro výměnu akcí kalendářů akcí mezi aktéry cestovního ruchu.

www.xmlevents.org

 
Google Translate: Czech English

Vyhledávání